Dotacje

Strona główna   >   Dotacje

 

Informacja


 

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFRR oraz budżetu Państwa dla projektu firmy „Ty i My Firma Grusiewicz Spółka Cywilna Elżbieta Grusiewicz, Tomasz Grusiewicz” nasza firma została realizatorem projektu pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności Firmy „Ty i My” poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług” w ramach:
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013
OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW


 

Całkowita wartość projektu: 116 988,00 PLN


 

Wartość dofinansowania: 81 891,60 PLN


 

Wartość dofinansowania z środków EFRR: 49 134,96 PLN 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Dotacje - logotypy

INFORMACJE
+48 42 212 31 24